Inboedelverzekering

Wat is nu eigenlijk inboedel?
In principe alle spullen in uw huis welke u bij een verhuizing zou meenemen, min of meer alles dat "los" in de woning staat dus. Wanneer iets nagelvast met de woning verbonden is, zoals bijvoorbeeld een keuken of een verlijmde vloer, is dit geen inboedel maar valt dit onder de definitie "opstal" en dient hiervoor dus een opstalverzekering afgesloten te worden. 

Welke risico's zijn verzekerd?
De inboedelverzekering dekt onder andere de schade aan de spullen in uw huis als gevolg van in de polis genoemde risico's zoals brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, explosie of vorst. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak zeer groot. Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. Voor bepaalde zeer waardevolle spullen, bijvoorbeeld sieraden, kunt u een speciale verzekering afsluiten.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?
Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt.

  • De waarde van de inboedel.
  • Locatie van de woning.
  • Type woning.
  • Eventueel genomen inbraakpreventieve maatregelen.
  • Omvang van de dekking.
  • Schadeverleden.

Hoe weet ik nu wat mijn inboedel waard is?
Natuurlijk weet u niet zo wat de precieze waarde van uw inboedel is, van sommige grote aankopen heeft u wellicht nog de aankoopnota's maar natuurlijk lang niet van alles. Ook is het niet te doen om met een inventarisatielijst door uw huis te gaan en alle inboedel te inventariseren.
Om dit probleem te verhelpen heeft het Verbond van Verzekeraars een speciale inboedelwaardemeter ontwikkeld, op basis van een aantal gegevens zoals uw inkomen, inhoud van de woning en gezinssamenstelling kan hiermee uw inboedelwaarde worden bepaald.
Natuurlijk klopt dit nooit precies en daarom verleent de verzekeringsmaatschappij een 5-jarige garantie tegen onderverzekering wanneer u met een inboedelwaardemeter de waarde van uw inboedel hebt vastgesteld. Klik hier om de waarde van uw inboedel vast te stellen.

Wilt u meer weten? Download dan de Productwijzer van het Verbond van Verzekeraars.

 

Inboedelverzekering berekenen en/of afsluiten