Opstalverzekering

Wat wordt verstaan onder opstal?
Het "casco" van uw woning, dus alle muren en bijgebouwen, maar ook verlijmde vloeren. Alles wat "nagelvast" aan de woning zit wordt in principe onder opstal verstaan. Denk daarbij dus ook aan een keuken, vaste badkuip enz. 

Welke risico's zijn verzekerd?
De opstalverzekering dekt de schade aan uw huis als gevolg van in de polis genoemde risico's, zoals brand, storm, inbraak, neerslag, bliksem, explosie of vorst. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak zeer groot.
Wanneer u voor uw koophuis een hypotheek afsluit, bent u vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Een opstalverzekering wordt op basis van de herbouwwaarde van uw huis afgesloten, dus niet de verkoopwaarde van de woning.

Hoe weet ik wat de herbouwwaarde van mijn woning is?
Net zoals de inboedelwaardemeter heeft het Verbond van Verzekeraars ook een herbouwwaardemeter ontwikkeld, ook hier geldt weer een 5-jarige garantie tegen onderverzekering wanneer dit formulier gebruikt wordt bij het vaststellen van de verzekerde waarde op de polis. De herbouwwaardemeter kunt u hier downloaden.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?
Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:

  • De aard van het risico.
  • Locatie van de woning.
  • Herbouwwaarde opstal.
  • Omvang van de dekking.
  • Schadeverleden.
  • Al dan niet garantie tegen onderverzekering.

Wilt u meer weten? Download dan de Productwijzer van het Verbond van Verzekeraars.

Opstalverzekering berekenen en/of afsluiten