• Gelre FA

Coronavirus en de reisverzekering, Vraag en Antwoord


Coronavirus  - Q&A voor de reis- en annuleringsverzekering


Bron: europeesche verzekeringen, europeesche.nl/nieuws/coronavirus-vraag-en-antwoord


In december 2019 werd het Coronavirus (COVID-19) voor het eerst vastgesteld in China. Het aantal besmettingsgevallen mondiaal loopt op. In deze Q&A geeft de europeesche verzekeringen antwoord op vragen over het Coronavirus met betrekking tot hun reis- en annuleringsverzekering.


Biedt het calamiteitenfonds uitkomst?

Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes. De definitie van een calamiteit in de garantieregeling is: “een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.” Bij ziektes en epidemieën is daarvan geen sprake. Voor meer informatie zie: https://www.calamiteitenfonds.nl/nieuws/coronavirusgeendekking


Annuleringsdekking


Hebt u een pakketreis geboekt? Dan krijgt u mogelijk door de reisorganisatie al een vergoeding. En als uw vlucht niet meer door gaat dan zullen vervoerders mogelijk een vergoeding geven. Wij vergoeden alleen de kosten mits de schade onder de dekking van de verzekering valt en als u die kosten nog niet vergoed krijgt door de reisorganisatie, vervoerder of een andere instantie.


Kan ik nu nog een verzekering afsluiten en een beroep doen op de verzekering ook al is het coronavirus nu al bekend?


Het is nog steeds mogelijk om een verzekering met annuleringsdekking of Allrisk-annuleringsdekking af te sluiten. Het annuleren van een reis in verband met het Corona-virus is echter niet meer gedekt.


Mijn reisbestemming is getroffen door het Coronavirus. Daarom wil en/of kan ik niet meer op vakantie naar dit gebied. Kan ik nu een beroep doen op mijn annuleringsdekking?


De standaard annuleringsdekking biedt hiervoor geen dekking. Neem in alle gevallen eerst contact op met uw reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij.

Hebt u een Allrisk-annuleringsdekking en hebt u deze verzekering vóór 27 februari 2020 gesloten?  Dan kunt u wél een beroep doen op uw Allrisk-annuleringsdekking, maar alleen als de reisbestemming nog niet getroffen was door het Coronavirus op het moment van het boeken van de reis.

De kosten van het annuleren van de reis worden door ons vergoed als deze niet vergoed worden door andere partijen (reisorganisatie, hotel, vervoersmaatschappij en dergelijke).

Sluit u vanaf 27 februari 2020 een nieuwe verzekering met Allrisk-annuleringsdekking? Dan biedt deze geen dekking als de reis geannuleerd wordt in verband met het Corona-virus omdat de situatie momenteel van dien aard is dat de schade niet onvoorzien is.


Ik ben op reis in het gebied waar het Coronavirus heerst. Daarom wil ik mijn reis afbreken. Kan ik de niet gebruikte reisdagen claimen op mijn annuleringsdekking?


De annuleringsverzekering biedt geen dekking voor het afbreken van een reis (ongebruikte reisdagen) vanwege besmettingsgevaar. Hebt u een Allrisk-annuleringsverzekering en hebt u deze verzekering vóór 27 februari 2020 gesloten? Dan kunt u wél een beroep doen op uw Allrisk-annuleringsdekking, maar alleen als de reisbestemming nog niet getroffen was door het Coronavirus op het moment van het boeken van de reis.

Niet gebruikte dagen zijn alleen verzekerd als u ook daadwerkelijk bent teruggekeerd en dit kan aantonen. Sluit u vanaf 26 februari 2020 een nieuwe verzekering met Allrisk-annuleringsdekking? Dan biedt deze geen dekking als de reis afgebroken wordt in verband met het Corona-virus, omdat de situatie momenteel van dien aard is dat de schade niet onvoorzien is.


Ik heb een reis geboekt die uit losse onderdelen bestaat (samengestelde reis). Door uitval van één van de vooraf in Nederland geboekte reisonderdelen kan ik geen gebruik meer maken van de overige geboekte reisonderdelen. Biedt mijn annuleringsverzekering hier dekking voor?


Hebt u een annuleringsverzekering met de dekking Samengestelde Reis? Dan bent u verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de niet-gebruikte onderdelen. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen.

Weet u niet of uw verzekering de dekking ‘Samengestelde Reis’ heeft? Dan kunt u dit online nakijken. Zoek op uw polisblad het voorwaardennummer. Ga vervolgens naar https://www.europeesche.nl/klantenservicevoorwaarden en vul daar dit nummer in.


Het coronavirus is bij u of uw reisgenoot vastgesteld. Kan ik nu een beroep doen op mijn annuleringsdekking?


De annuleringsdekking biedt dekking voor het annuleren of afbreken van een reis door een aantoonbare ernstige ziekte. We zullen per geval beoordelen of er sprake is van ernstige ziekte en dus of er dekking is.

Als u of uw reisgenoot niet zelf ziek zijn en u heeft een Allrisk-annuleringsdekking afgesloten voor 27 februari 2020 dan is er wel recht op een vergoeding van de annuleringskosten. Hiervoor geldt een eigen risico van 25%.


Is er dekking op de annuleringsverzekering als ik thuis in quarantaine moet blijven en niet op reis mag omdat ik in aanraking ben geweest met iemand met het virus?


Als u zelf niet ziek bent, dan is er geen dekking op de annuleringsverzekering. Als u zelf niet ziek bent en u heeft een Allrisk-annuleringsdekking afgesloten voor 27 februari 2020 dan is er wel recht op een vergoeding van de annuleringskosten. Hiervoor geldt een eigen risico van 25%.


Inreisbeperkingen


Voor sommige landen, zoals Amerika geldt een inreisbeperking i.v.m. het Coronavirus.


Biedt mijn annuleringsverzekering dekking i.v.m. een inreisbeperking door het Coronavirus?


Annuleert u zelf en betreft dit een complete annulering van uw reis? Op de standaard annuleringsdekking en op de Garantieannuleringsdekking is dit niet gedekt. Er is alleen dekking op een Allrisk-annuleringsdekking als deze is afgesloten voor 27 februari 2020.

Valt uw vlucht nu onvoorzien uit door de inreisbeperking? En hebt u zelf losse reisonderdelen geboekt en uw verzekering biedt dekking voor Samengestelde Reis? Dan bent u verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de overige onderdelen. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt.

Hebt u een reis geboekt bij een reisorganisatie of vervoersmaatschappij? Neem dan eerst contact op met uw reisorganisatie of vervoersmaatschappij.


Als mijn reis niet uitgevoerd kan worden zoals gepland is door de inreisbeperking?


Hebt u zelf losse reisonderdelen geboekt? En heeft u de dekking Samengestelde Reis? Valt één van de onderdelen van uw samengestelde reis onvoorzien uit? Dan bent u verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de overige onderdelen. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen.

Voorbeeld: Valt uw vlucht uit en heeft u een hotel geboekt? Dan vergoeden we de annuleringskosten van het hotel.

Weet u niet of uw verzekering de dekking ‘Samengestelde Reis’ heeft? Dan kunt u dit online nakijken. Zoek op uw polisblad het voorwaardennummer. Ga vervolgens naar https://www.europeesche.nl/klantenservicevoorwaarden en vul daar dit nummer in.


Is er dekking als ik een land niet in mag, omdat ik geen visum heb gekregen i.v.m. een inreisbeperking door het Corona-virus?


Hebt u onverwachts en buiten uw schuld om geen visum kunnen krijgen? En hebt u daarom uw geboekte reis moeten annuleren? Dan bent u verzekerd voor de annuleringskosten. Let op: ESTA is geen visum.


Is er dekking als de reis moet worden afgebroken door het Corona-virus?


Als u uw reis moet afbreken dan is er alleen dekking op een Allrisk-annuleringsdekking als deze is afgesloten voor 27 februari 2020. U moet dan wel daadwerkelijk zijn teruggekeerd en dit kunnen aantonen.


Reisverzekering


Blijft mijn reisverzekering geldig als ik door deze situatie langer op reis ben dan gepland?


Duurt uw reis door onvoorziene vertraging, buiten uw wil om, langer dan dit aantal geplande dagen? Dan blijft uw reisverzekering geldig tot het eerst mogelijke moment dat u naar huis kunt terugkeren.


Ik ben op reis en heb extra reis- en verblijfkosten, omdat ik door het Coronavirus langer op mijn reisbestemming moet blijven. Is dit verzekerd?


Extra reis- en verblijfkosten zijn alleen verzekerd als u of uw medeverzekerde ernstig ziek wordt tijdens uw reis. Neem eerst contact op met uw reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij.

Ik ben op reis en moet medische kosten maken door het Coronavirus. Is dit verzekerd?  Hebt u geneeskundige kosten meeverzekerd op uw reisverzekering? Dan bent u verzekerd voor schade door ziekte tijdens de reis als aanvulling op de vergoeding van uw zorgverzekering. Let op: uw zorgverzekering dient ook dekking te bieden in het land waar u op reis bent. Er wordt uitsluitend een aanvullende vergoeding vanuit uw reisverzekering gedaan.


Is er dekking vanuit mijn reisverzekering bij gedwongen langer verblijf i.v.m. quarantaine?


Extra reis en verblijfskosten zijn bij niet gedekt als u in quarantaine moet en niet zelf ziek bent. De extra reis en verblijfskosten worden alleen vergoed als u zelf ziek bent.

Dus alleen als u zelf ziek bent en er een medische reden en u te ziek bent om te reizen, bijvoorbeeld als u in het ziekenhuis ligt. En de kosten worden alleen vergoed na akkoord van en in overleg met SOS.


Zijn extra kosten voor mijn nieuwe terugreis gedekt?


Nee, extra kosten omdat u in quarantaine moet zijn niet gedekt. De kosten worden alleen vergoed als u zelf of uw reisgenoot te ziek was om te reizen en alleen in overleg met SOS.
21 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven