top of page

De belastingaangifte voor particulieren

Het is alweer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte, natuurlijk kunnen en willen wij deze voor u verzorgen.

 Welke gegevens hebben wij hiervoor van u nodig?

Persoonlijke gegevens

Uw burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum en indien van toepassing dat van uw partner en kinderen.

Inkomsten

Uw jaaropgaven over 2023 van inkomen uit loondienst of uitkering, wanneer u deze niet heeft graag de salaris- of uitkeringsspecificatie over de maand december 2023.

Indien van toepassing gegevens omtrent partneralimentatie.

 

Bankrekeningen

De jaaroverzichten 2023 van u zelf en indien van toepassing van uw partner en/of kinderen van:

Uw betaalrekening.

Uw spaarrekening.

Uw beleggingen.

 

Wonen

De WOZ-waarde van uw woning met peildatum 1 januari 2022.

(Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen).

De jaaropgaaf van uw hypotheek.

Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening en alle bijkomende aan- en verkoopkosten.

 

Aftrekposten

Giften aan instellingen met een ANBI status.

Zorgkosten welke u niet vergoed hebt gekregen.

(Zorgverzekeringspremie en het wettelijk eigen risico zijn niet aftrekbaar).

Betaalde partneralimentatie.

Als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten.

U hebt betalingsbewijzen nodig.

Overig

Gegevens van leningen en andere schulden.

Gegevens van betaalde lijfrentepremies.

Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dividendgegevens.

 

Alleen als u deze hebt ontvangen:

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2022.

De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over 2023.

Beschikkingen toeslagen 2023.

KOSTEN

Voor een "standaard" belastingaangifte rekenen wij het vaste tarief van € 78,- ex. BTW, voor de aangifte van een partner rekenen wij niets extra.

Wij kunnen dus de aangifte voor u en uw partner samen doen voor

€ 78,- ex. BTW.

Wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waardoor er extra werkzaamheden nodig zijn, zullen wij de extra tijd hiervoor rekenen tegen het standaard uurtarief van € 78,- ex BTW.

Belastingformulier invullen
bottom of page